BARBARA KOGOJ
oblikovalka vidnih sporočil
graphic designer

Kraigherjeva ul. 9, 6230 Postojna

Davčna št.: 33425167
Nisem zavezanka za DDV.

Vpisana v razvid samozaposlenih v kulturi pod št. 4170.

M: +386 |0|41 347 165

E: info@barbarakogoj.si

 

 
© Barbara Kogoj 2018