SLO

Obsežen portfolio širokega diapazona je najboljši pričevalec o leta 1982 rojeni oblikovalki Barbari Kogoj. Ustvarjalnost jo je sprva pripeljala na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, po maturi pa na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, kjer se je uspešno ostrila v oblikovanju vizualnih komunikacij, ki jh je začinila še z gostujočim študijem na Univeritatea de Arta şi Design Cluj (Transilvanija, Romunija).

Po končanem študiju je pridobljeno znanje v prakso prevajala v okviru Agencije Brigada, kjer se je kalila že tekom študija, leta 2008 pa si pridobila status samozaposlene v kulturi.

Ne sledi trendom in se ne obremenjuje z razpoznavnim slogom. Vsakemu naročilu se posveti s posebno pozornostjo, saj je sleherni projekt, ne glede na obsežnost, zgodba zase. Še posebno strast ji predstavlja vidna interpretacija narave. Z dosedanjim prispevkom na tem področju je v slovenskem prostoru že uspela pustiti viden pečat.

ITA

Un ampio portafoglio di vasta gamma e la migliore testimonianza della designer Barbara Kogoj, nata 1982. La sua creatività l’ha portato prima alla Scuola Secondaria di Design e Fotografia di Lubiana. A seguito del diploma si laurea all'Accademia di Belle Arti e Design, dove si forma con successo nell’ambito della comunicazione visiva, avvicinandosi al mondo dell’arte addizionalmente studiando all'Università di Arte e Design di Cluj (Transylvania, Romania).

Completando gli studi intraprende tradurre la formazione nella praxis tramite l'Agenzia Brigada, dove fa le sue prime esperienze lavorative già durante gli studi. Nel 2008 acquisisce lo status di libera professionista nel campo della cultura.

Non segue le tendenze e non si opprime con uno stile distintivo. Si dedica a ogni ordine con particolare attenzione, poiché ogni progetto, indipendentemente dalle sue dimensioni, è una storia per sé stesso.

Dedicando particolare attenzione ai progetti sul tema del patrimonio naturale, il suo contributo attuale in questo campo ha già lasciato un segno visibile nello spazio sloveno.

© Barbara Kogoj 2018